Sodniki zahtevamo odpravo plačnega neravnovesja!

Slovensko sodniško društvo (SSD) zahteva, da se neravnovesje v sistemu plač javnega sektorja nemudoma odpravi in se plačne skupine sodnikov popravijo tako, da se ohrani uveljavljeno ravnovesje med posameznimi plačnimi skupinami. Ker vlada vztraja pri parcialnem urejanju plač v javnem sektorju, s tem prihaja do hudega posega v avtonomijo sodstva, ki je ustavna kategorija.

Predsednica SSD dr. Urška Kežmah poudarja, da je bilo stališče izvršilne veje oblasti od vpeljave sistema plač v javnem sektorju enotno: »Vse interesne skupine so uvrščene v sistem in so lahko obravnavane zgolj in samo znotraj uveljavljenega sistema, brez posebnih dodatkov in ugodnosti.« V zadnjem času pa je Vlada RS odstopila od tega načela in posamezne interesne skupine obravnava ločeno ter jim namenja dodatne ugodnosti, vse v smeri povišanja plač, nazadnje s povišanjem plač direktorjev v Javnem sektorju. Sodstvo, ki je po Ustavi RS neodvisno in samostojno, je iz vseh dogovorov očitno namenoma izostalo.Kežmahova poudarja, da je neodvisno sodstvo zagotovilo za dosledno uveljavitev pravne države in pravice vsakega državljana do poštenega in neodvisnega sojenja. Slednje lahko zagotovimo zgolj z finančno avtonomijo sodstva. To med drugim pomeni ustrezne sodniške plače in druge pogoje za delo sodstva. Zato sodniki zahtevajo pospešeno pogajanje in čimprejšnjo sprejetje zakonske ureditve, ki bo plače sodnikov primerno ovrednotila in z njo ponovno vzpostavila ravnovesje.

Več informacij o našem delovanju je objavljenih na www.sodnisko-drustvo.si. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na mediji@sodnisko-drustvo.si ali na 051 367 733.

Komentirajte