Author page: admin

Izjava za javnost

Slovensko sodniško družbo je dne 18. 3. 2021 skupaj s sedmimi sodniki Republike Slovenije na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti več členov Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in 53.…

Preberite več