Sporočila za javnost

Izjava za javnost

Slovensko sodniško družbo je dne 18. 3. 2021 skupaj s sedmimi sodniki Republike Slovenije na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti več členov Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in 53.…

Preberite več

Izjava za javnost Slovenskega sodniškega društva – ustanovitev Koronasklada

Epidemija koronavirusa v Sloveniji se še vedno širi, število okuženih in umrlih narašča. Bolnikom je treba nuditi ustrezno zdravniško oskrbo, na voljo jim morajo biti nujno potrebni zdravstveni pripomočki; za zdravstvene delavce in druge, ki v tem času opravljajo in opravljamo nujna dela, je potrebna primerna zaščitna oprema. Ključno je,…

Preberite več