Sporočilo za javnost – 100 dni “pravnega huliganizma”

Jutri, 13. aprila 2024, bo minilo 100 dni od poteka obveznega skrajnega roka, ki ga je Državnemu zboru naložilo Ustavno sodišče RS z odločbo U-I-772/2021 z dne 1.6.2023 za odpravo kršitve načela sodniške neodvisnosti in načela delitve oblasti.

Vlada in Državni zbor navedene odločbe še vedno nista uresničila, s čimer se nadaljuje ignoriranje pravne države oz. vladavine prava, kar je predsednica Republike Slovenije označila za: pravni huliganizem.

Hkrati mineva eno leto in 100 dni od obljube, ki jo je predsednik vlade dr. Robert Golob javno dal več kot 300 sodnikom na izrednem občnem zboru Slovensakega sodniškega društva o dvigu neustrezno nizkih sodniških plač z dne 1. 1. 2023.

Ob tem neslavnem jubileju Vlado in Državni zbor pozivamo, da nedavno javno izraženo namero o uresničitvi navedene ustavne odločbe izpolni resno in transparentno, z upoštevanjem jasnih vsebinskih in časovnih navodil Ustavnega sodišča. Hkrati pozivamo, da se v vse pogovore o položaju sodnikov vključi Slovensko sodniško društvo kot edino poklicno združenje sodnikov v Republiki Sloveniji, v katerega je prostovoljno včlanjenih okoli 640 sodnikov, in v organih katerega so predstavniki vseh sodišč v Republiki Sloveniji. Slovensko sodniško društvo deluje v javnem interesu in je član Mednarodnega sodniškega združenja, sodeluje pa tudi z Evrospko komisijo pri pripravi poročila o stanju vladavine prava v državah članicah.

Hkrati opozarjamo na več sto zahtevkov sodnikov, ki jih je Slovensko sodniško društvo za svoje člane vložilo na Državno odvetništvo RS in ki bodo sodnikom množično omogočili individualno sodno varstvo. Poudarjamo, da si teh pravdnih postopkov ter posledično stroškov in zastojev, ki bi z njimi nastali na škodo davkoplačevalcev, ne želimo, zato apeliramo na naslovnika omenjene ustavne odločbe, da ukrepa brez nadaljnjega odlašanja.

dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica Slovenskega sodniškega društva