Dolžnost spoštovanja avtoritete sodišč in sodnikov kot predstavnikov institucij pravne države

Slovensko sodniško društvo ob robu aktualnih dogajanj izpostavlja dolžnost spoštovanja avtoritete sodišč in sodnikov kot predstavnikov institucij sistema, kar je temelj vsake pravne države. Pri tem opozarja na besede Predsednika Republike, izrečene na slavnostni akademiji ob 40 – letnici Slovenskega sodniškega društva dne 9. junija 2011:

„Vzemimo še drug primer – brezobzirno kritiziranje pravosodja, kar večkrat slišimo, in ki je postalo neke vrste moteča in trdovratna značilnost javnega razpravljanja in politike pri nas. Tudi ta ogroža avtoriteto sodišč, s tem pa seveda tudi enega od temeljev vladavine prava in pravne države. Svoj vrhunec ta cinični odnos do prava doživlja v primerih, ko se nosilci politične ali gospodarske moči znajdejo v položaju obtožencev ali obsojencev. V takih primerih večkrat slišimo napadalne izjave o domnevnih zarotah, v katerih naj bi sodelovalo sodstvo. Take napade na sodstvo in na načelo vladavine prava je treba odločno zavrniti in vedno znova poudarjati nujnost spoštovanja načela neodvisnosti pravosodja.“

Komentirajte