Neodvisnost sodnikov je nedotakljiva osnova pravne države!

Slovensko sodniško društvo (v nadaljevanju SSD) v okviru javne polemike o trajnem sodniškem mandatu ostro zavrača poseg v neodvisnost sodnikov. Trajni sodniški mandat je temeljna garancija sodniške neodvisnosti v vsaki demokratični državi. Omejitev sodniškega mandata v povezavi s ponovno izvolitvijo (reelekcijo) sodnika bi neodvisnost drastično zmanjšala. Ob zamenjavi oblasti bi to lahko pomenilo tudi konec mandata sodnika, ki ne bi bil v skladu s dotično politično vladajočo strukturo. 

Predsednik SSD sodnik dr. Andrej Ekart poudarja, da sodniška neodvisnost ne pomeni neodgovornosti pri opravljanju sodniške službe: »Sodniki se zavedamo izjemne odgovornosti pri sojenju, pri čemer si prizadevamo vse stranke obravnavati spoštljivo in nepristransko, izdajati razumljive sodne odločbe, zadeve pa reševati vsebinsko.« Pri tem pa Ekart izpostavlja, da je sodniška služba izredno nadzorovana tako preko rednih ocen sodniške službe na vsaka 3 leta kakor tudi preko vloženih pravnih sredstev strank. To pomeni, da sodniki kljub trajnemu mandatu sodniki niso nedotakljivi. Še več, zaradi slabega opravljanja dela so mnogi sodniki svojo sodniško službo tudi že izgubili.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu mediji@sodnisko-drustvo.si ali na telefonu 051 367 733.

Komentirajte