Izjava za javnost – izražanje sodnikov v medijih

Slovensko sodniško društvo (SSD) v okviru aktualnih dogodkov, ki so povezani z izjavami sodnikov v medijih o kolegih sodnikih in sodstvu, izpostavlja, da tudi za sodnike velja svoboda izražanja, vendar z določenimi omejitvami. Po eni strani je sodnik dolžan z osebnim zgledom varovati ugled in digniteto sodniške funkcije ter nepristranost in neodvisnost sodstva, po drugi strani pa si mora prizadevati za korektne in spoštljive odnose s  kolegi sodniki. Zaradi tega moramo biti sodniki pri svojih izjavah v javnosti lojalni, zadržani, preudarni in spodobni, zlasti v situacijah, ko bi lahko bili zaradi našega javnega izražanja vprašljivi neodvisnost in nepristranost sodstva. Neupoštevanje takšnih omejitev s strani sodnikov je neprimerno.

Komentirajte