Podpora Slovenskega sodniškega društva prizadevanjem poljskih sodnikov za neodvisnost sodstva

Zadnjih nekaj let izvršilna in zakonodajna oblast na Poljskem sistematično posegata na področje pravne države in z zakonodajnimi spremembami ogrožata neodvisnost sodstva. Ne menita se za številna opozorila in pisma s strani različnih evropskih in mednarodnih institucij, ne upoštevata niti že dveh sodb Sodišča Evropske unije, ki je odločilo, da so sodne reforme v nasprotju z sprejetimi načeli pravne države ter da pomenijo kršitev neodvisnosti sodstva. Še več, uvedli so številne disciplinske postopke zoper sodnike v zvezi z njihovimi odločitvami, stopnjujejo se verbalni napadi na sodnike, zlasti vrhovne, poskušajo širiti vpliv politike na kadrovanje v sodstvu ipd.

Zato Poljsko Sodniško društvo IUSTITIA jutri, v soboto dne 10. januarja 2020, v glavnem mestu Varšavi ob 15.00 uri organizira tihi pohod sodnikov v službenih oblačilih v podporo neodvisnosti sodstva na Poljskem. Omenjenega pohoda se bodo udeležili tudi predstavniki številnih evropskih sodniških združenj. Tudi Slovensko sodniško društvo kot dejavni član Evropskega sodniškega združenja (European Association of Judges – EAJ) močno podpira prizadevanja Poljskega sodniškega društva IUSTITIA za zaščito vladavine prava in neodvisnosti sodstva na Poljskem in se pridružuje pozivu predsednika EAJ, ki ga je dec. 2019 poslal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, naj ukrepa proti nedopustnim posegom v neodvisnost poljskih sodnikov. SSD je z navedenim pozivom seznanil predsednike Vrhovnega sodišča, Državnega zbora, Vlade, Sodnega sveta in ministrico za pravosodje.

Neodvisnost sodne veje oblasti je ključni element vladavine prava, saj zagotavlja vsaki osebi pravico do poštenega sojenja. Ni privilegij sodnikov, pač pa jamstvo spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsakemu posamezniku v vsaki demokratični pravni državi.

dr. Andrej Ekart
predsednik Slovenskega sodniškega društva

Komentirajte