Izjava za javnost –

 

Ljubljana, 14. julij 2021

Slovensko sodniško društvo izraža zaskrbljenost in ogorčenje ob novici, da Državni zbor RS 13.
7. 2021 ni izglasoval potrebne večine za višjo sodnico svétnico Stanko Živič in višjega sodnika
svétnika mag. Aleksandra Karakaša, ki ju je Sodni svet Republike Slovenije predlagal za dve
mesti vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Gre za nedopustno
politizacijo sodstva preko političnega sankcioniranja sojenja, ki očitno v posameznih zadevah ni
bilo všeč strankarski večini v Državnem zboru. Slovensko sodniško društvo protestira zoper tak
poseg zakonodajne veje oblasti v sodno in v neodvisnost sodnikov. Gre za rušenje temeljnih
načel pravne države.

dr. Vesna Bergant Rakočevič l. r.
predsednica SSD

izjava