Govor predsednice SSD na Otvoritvi sodnega leta na Vrhovnem sodišču RS