Slovensko sodniško društvo podpira prizadevanja zaposlenih uslužbencev na sodiščih za izboljšanje njihovih plač. Brez zanesljivega, motiviranega in zaupanja vrednega sodnega uslužbenca, pa naj si bo to sodni zapisnikar, administrativni delavec na sodnem vpisniku, tehnik, kurir, delavec v skupnih službah ali pravosodni policist, sodni sistem ne more normalno, kaj šele dobro delovati. Sojenje je tesno, pravzaprav neločljivo povezano s servisom vseh navedenih, brez katerih pravica ne bi dosegla naslovnika. Tudi njihovo delo, še zlasti če gre za delo s strankami, je marsikdaj stresno in pod velikim časovnim pritiskom. Poleg tega so mnogi naši uslužbenci po naravi stvari pogosto seznanjeni z občutljivimi osebnimi oz. zaupnimi podatki, zaradi česar je njihova lojalnost in zanesljivost včasih enako pomembna kot osnovna podpora, ki jo zagotavljajo. Marsikatero sodišče se že sooča s težavami pri iskanju ustreznih profilov, zato sodniki opozarjamo, da je tudi delo sodne administracije za izvajanje sojenja življenjskega pomena. Posebej opozarjamo na slab položaj naših svetovalcev (strokovnih sodelavcev), ki naj bi se usposabljali za sodniški poklic, pa zaradi slabših pogojev na sodiščih prepogosto odhajajo v zasebni sektor. Sodniki bi radi s tem poudarili, da nam ne gre le za našo lastno materialno neodvisnost, pač pa tudi za njen učinek, torej za dobro delovanje sodnega sistema, ki ga ne moremo zagotoviti le sodniki.

Za SSD
Dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica

Ljubljana, 30. januar 2023