Spremembe ustave glede volitev sodnikov – izmenjava stališč Strokovne skupine, VSRS, SS in SSD

Včeraj, 13. 4. 2023, je potekala 5. seja Strokovne skupine za področje
volitev sodnikov, ki jo je ustanovila Ustavna komisija Državnega zbora,
na kateri je poleg predstavnikov Sodnega sveta in Vrhovnega sodišča
sodelovala tudi predsednica SSD.

Predstavljeni in izmenjani so bili strokovni argumenti in enotno
stališče, da se uvede imenovanje sodnikov s strani predsednika republike
na predlog Sodnega sveta.

SSD pozdravlja napovedane spremembe, s katerimi bi utrdili neodvisnost
sodstva tudi v smislu skupnih načel mednarodnih sodniških združenj,
konkretno Univerzalne sodniške listine, ki jo je tudi s sodelovanjem SSD
l. 1999 sprejelo Mednarodno sodniško združenje IAJ (International
Association of Judges).

Za SSD

dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica