Obvestilo za javnost

Sodniki smo z zanimanjem in začudenjem zasledili izjavo predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič (https://n1info.si/novice/slovenija/urska-klakocar-zupancic-ce-bi-bila-na-mestu-dominike-svarc-pipan-bi-odstopila/) o neizvršitvi odločbe Ustavnega sodišča, ki je zaradi kršitve neodvisnosti sodstva in načela delitve oblasti Vladi in Državnemu zboru naložilo, da to neustavnost odpravita najkasneje do 3. 1. 2024.

Predsednica državnega zbora se strinja, da so sodniške plače neustavno prenizke, a meni, da so reakcije sodstva pretirane, saj je vlada obljubila, da bo ustavno odločbo izvršila, ko bodo za to dane finančne zmožnosti.

Sodniki smo sploh prvič, odkar je rok, ki ga ja naložilo Ustavno sodišče, pretekel, od najvišjega predstavnika enega od dveh naslovnikov te odločbe izvedeli (sicer preko medijev), zakaj ta ustavna odločba še ni izvršena. Iz navedene izjave bi po nasprotnem razlogovanju (argumentum a contrario) izhajalo, da za njeno izvršitev še ni finančnih zmožnosti.

Sodniki smo nad tem podatkom začudeni in ga kot povsem neobrazloženega in neresnega v celoti zavračamo. Pozivamo, naj se takoj preneha s takim ali podobnim sprenevedanjem in zavajanjem javnost ter naj DZ nemudoma prostopi k izvršitvi navedene ustavne odločbe brez nadaljnjega “huliganskega” odlašanja.

za SSD

dr. Vesna Bergant Rakočević