Slovensko sodniško društvo in Vrhovno sodišče RS za izboljšanje sodstva

Konec oktobra je potekal sestanek, ki so se ga udeležili vodstvo Slovenskega sodniškega društva, predsednik Vrhovnega sodišča RS, predstavnik Sodnega sveta RS ter predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Razpravljali so o položaju sodstva in sklenili, da je potreben dodaten angažma v zvezi s krepitvijo neodvisnosti sodnikov in izboljšanjem položaja sodstva, kamor sodi tudi finančna neodvisnost, v okviru le-te pa odprava plačnih nesorazmerij med predstavniki različnih vej oblasti.

Vrhovno sodišče RS in Slovensko sodniško društvo sta se ob tem odločila, da bosta v razgovorih z zakonodajno in izvršilno vejo oblasti glede izboljšanja položaja sodnikov in neodvisnosti sodstva nastopala skupaj in usklajeno, kar podpira tudi Sodni svet. Na sestanku so sprejeli tudi odločitev o ustanovitvi posebne posvetovalne skupine, ki bo sestavljena iz članov Slovenskega sodniškega društva in članov, predlaganih s strani Vrhovnega sodišča RS. Skupina, v kateri bodo zastopani sodniki vseh stopenj, bo oblikovala izhodišča za razgovore z drugima vejama oblasti. V tem okviru se pričakuje razgovor s predsednikom Vlade in ustreznima resornima ministroma ter s predsednikom Državnega zbora.

 

Komentirajte