Prizadevanja za izpustitev turških sodnikov

Spoštovani,

Slovensko sodniško društvo si aktivno prizadeva za neodvisnost sodstva tako na domačem kot na mednarodnem področju. V okviru svojega delovanja si prizadeva za varovanje človekovih pravic in vladavine prava, ki sta bili v Turčiji po nasilno zatrtem državnem udaru grobo kršeni in uporabljeni kot pretveza za odstranitev več tisoč turških sodnikov in tožilcev. Mnogi so še vedno na prestajanju dolgih prostostnih kazni, brez vseh pravic, njihove družine pa brez sredstev za življenje in nimajo pravice do zaposlitve v Turčiji. Prizadevanja za njihovo izpustitev potekajo ves čas in krizni čas po agresiji na Ukrajino zahtev, naj Turčija ponovno vzpostavi načelo vladavine prava, ne sme zaustaviti.

Prilagamo vam pismo 4 predsednikov evropskih sodniških združenj  in vas prosim, da si v okviru svojih pristojnosti prizadevate za spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava.

S spoštovanjem!

dr. Vesna Bergant Rakočević
predsednica Slovenskega sodniškega društva

priloga:
– pismo štirih mednarodnih sodniških združenj  Platform letter on Turkey-October 2022