Odgovornost sodnikov v času epidemije – odziv na izjavo ministra Hojsa

V Slovenskem sodniškem društvu smo zasledili, da je bil dne 4. maja 2021 v večerni oddaji Televizije Slovenija „Dnevnik“,  objavljen prispevek, ki je obravnaval odločbo Višjega sodišča v Kopru, s katero je to sodišče podalo razlago o tem, da izrekanje glob zaradi nenošenja mask na javnih prostorih ni zakonito, ker globe, ki so bile predpisane z odloki Vlade RS, nimajo ustrezne zakonske podlage. To odločbo je komentiral tudi minister za notranje zadeve g. Aleš Hojs z besedami: “Predvidevam da bo ta, tako kot so bile v preteklosti sodbe sodišč, že prispevale k večji umrljivosti Slovencev zaradi korona virusa… ne verjamem pa, da bi kdorkoli s sodišča kadarkoli prevzel za to odgovornost.“

V Slovenskem sodniškem društvu ocenjujeno, da gre za neprimerno in nedostojno obtoževanje sodnikov ter za nedopustno vmešavanje v delo sodne veje oblasti. Sodniki smo pri sojenju vezani na Ustavo in zakone, kar pomeni, da moramo tudi presojati, ali so podzakonski predpisi, med katere spadajo tudi odloki Vlade, ustavni in zakoniti. Odgovornost Vlade, ne sodnikov, pa je, da sprejema podzakonske akte, ki prestanejo testa ustavnosti in zakonitosti.

Izjava ministra Hojsa kaže na nerazumevanje vloge sodne veje oblasti in predstavlja tudi kršitev mednarodnih standardov, ki zahtevajo od predstavnikov drugih vej oblasti, da so v svojih izjavah do predstavnikov sodne veje oblasti spoštljivi in da ne zlorabljajo svojega položaja za pavšalno, posplošeno in politično motivirano kritiko sodne veje oblasti.

Tudi med slovenskimi sodniki smo mnogi, ki smo zaradi epidemije covida-19 izgubili svoje najbližje ali so bili ti resno prizadeti, zato razumemo bolečino in žalost vseh tistih, ki so se soočili z enako izkušnjo, vendar za tragične posledice epidemije COVID-19 ne iščemo grešnega kozla v kateri od drugih vej oblasti. To pričakujemo tudi od predstavnikov ostalih vej oblasti.

Slovensko sodniško društvo