Mnenje SSD v zvezi z resnimi grožnjami strank posameznim sodnikom

Slovensko sodniško društvo v zvezi z resnimi grožnjami strank posameznim sodnikom, ki vodijo izvršilne postopke zaskrbljeno in z obžalovanjem ugotavlja, da se vedno bolj stopnjuje nestrpnost in /ali nerazumevanje vloge sodnikov v sistemu državne oblasti.

Odločitve sodišč niso vedno po volji vseh udeležencev v postopku. Pravni red zato strankam, ki se z odločitvijo sodišča ne strinjajo, zagotavlja pravna sredstva, s katerimi lahko argumentirano izpodbijajo odločitev v za to predpisanih postopkih. Utemeljene in argumentirane kritike, pa čeprav so ostre in neposredne, vendar kljub temu izražene na dostojanstven način, sodniki sprejemamo in jih tudi upoštevamo. Ko pa udeleženci v postopku z namenom vplivanja na odločitev posameznega sodnika začno izrekati resne grožnje z napadom na sodnika ali celo uporabljati nasilje nad sodnikom ali njegovimi družinskimi člani, to pomeni napad na pravno državo.

Sodniki smo pri opravljanju sodniške funkcije vezani le na ustavo in zakone (125. člen Ustave Republike Slovenije). Vezanost zgolj na ustavo in zakone zagotavlja neodvisnost sodnikov, ki pa ni privilegij sodnikov, temveč pravica državljanov, saj jim zagotavlja nepristranost sprejete odločitve. Temeljno načelo sodobnih demokratičnih držav je spoštovanje sodnih odločb, čeprav se posamezni udeleženci postopkov z njimi ne strinjajo. Pri tem poudarjamo, da udeleženci lahko zgolj z aktivnim sodelovanjem v sodnih postopkih, ne pa z ignoriranjem le-teh, bistveno prispevajo k hitrejši in pravičnejši odločitvi sodišča.

Grožnje sodnikom ter celo napadi nanje, sodnikov ne bodo odvrnila, da bomo še naprej svoje delo opravljali skladno z našo prisego, to je zavzeto, pokončno, nepristrano ter v skladu z Ustavo in zakoni.

Komentirajte