Izjava Slovenskega sodniškega društva za javnost

Slovensko sodniško društvo je iz javnih občil obveščeno, da se je Vlada Republike Slovenije v ponedeljek 8. januarja 2024 na dopisni seji seznanila z vsebino parafiranega dogovora med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja o delni uskladitvi plač z inflacijo. Dogovor je bil parafiran 21. decembra 2023, med drugim pa vsebuje določbo, da sindikati javnega sektorja do 13. septembra 2024 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino dogovora. Parafirani dogovor hkrati, kot poročajo javna občila, vsebuje tudi določilo, da zaveza glede neizvajanja stavkovnih aktivnosti ne bo veljala, če bi Vlada Republike Slovenije za funkcionarje (ali posamične skupine javnih uslužbencev) sprejela poseben dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij.

V Slovenskem sodniškem društvu vladno odločitev razumemo kot nedopustno barantanje in popolno zanikanje vladavine prava. Ustavno sodišče Republike Slovenije je Državnemu zboru Republike Slovenije naložilo, naj do 3. januarja 2024 odpravi neustavnosti, povezane z materialnim statusom funkcionarjev sodne veje oblasti. Predstavnika vlade, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props sta s parafiranjem dogovora s sindikati javnega sektorja jasno pokazala, da odločbe Ustavnega sodišča izrecno ne spoštujeta, saj sta se k temu celo zavezala. Nedopustno je, da vladni dogovor s sindikati temelji na določbi, da odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki se tiče materialnega statusa funkcionarjev sodne veje oblasti in bi morala biti uveljavljena do 3. januarja 2024, ne bo spoštovana. Na dlani je vprašanje legalnosti takega dogovora, v katerem Vlada RS javno oznani in z neko skupino javnih uslužbencev sklene zavezo, da odločbe Ustavnega sodišča ne bo spoštovala, saj gre vprašanje skladnosti takega dogovora s prisilnimi predpisi in moralo. Dogovori sklenjeni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralo so namreč nični.

Ob stopnjevanju eklatantne kršitve slovenskega ustavnega reda Slovensko sodniško društvo opozarja Državni zbor Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije, da sta dolžna v nemudoma, brez kakršnegakoli odlašanja, času odpraviti neustavnost, povezano z materialnim statusom sodne veje oblasti.

9. januar 2024

Slovensko sodiniško društvo