Izjava za javnost v zvezi z domnevnimi pritiski na sodnika Zvjezdana Radonjića ob razglasitvi sodbe v zadevi Novič

V Slovenskem sodniškem društvu (SSD) s podrobnostmi o pritiskih na sodnika Radonjića nismo seznanjeni, zato jih težko komentiramo. Na načelni ravni pa izpostavljamo, da smo sodniki zavezani sojenju zgolj po ustavi in zakonih in da so vsakršni pritiski na sodnika, kako naj vodi postopek in kako naj razsodi, nedopustni in predstavljajo grob poseg v sodniško neodvisnost. Sodniki nikoli ne smemo soditi po pričakovanjih ali pritiskih javnosti, politike ali gospodarstva, temveč in izključno v skladu s pravom. Pri izdaji sodne odločbe sodnik upošteva zgolj gradivo v sodnem spisu, rezultat dokaznega postopka in argumentacijo v razpravni dvorani, drugi vplivi na njegovo odločitev so nedovoljeni. Pričakujemo, da bodo očitki o posegih v neodvisnost sodnika Radonjića ustrezno raziskani.

Komentirajte