Dopolnitev pobude Ustavnemu sodišču RS glede sodniških plač

SSD je danes na Ustavno sodišče RS vložilo dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti U-I-70/21-3 in predlog za prednostno obravnavanje.

Dopolnitev s prilogami bodo prejeli vsi člani društva, objavljena pa je tudi na spletni stran v delu, ki je dostopen le članom.

 

SSD