Slovensko sodnisko drustvo – obvestilo o prejemnikih sredstev iz koronasklada SSD – 21.1.2021