Predlog SSD glede ocenjevanja in napredovanja sodnikov – 29.6.2020