Zapisnik seje NOSSD po el. poti od 19.4.21 do 23.4.21