Zapisnik seje glavnega odbora SSD z dne 4.3.2021 in predlog za spremembo pravil SSD