Zapisnik komisije za ugotovitev izida glasovanja na korespondenčni seji občnega zbora SSD