Zapisnik 11. redne seje Glavnega odbora Slovenskega sodniškega društva