Vabilo na volilni občni zbor 17.6.2021 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

V A B I L O

Glavni odbor Slovenskega sodniškega društva (SSD) na podlagi 13. člena Pravil SSD sklicuje

redni občni zbor Slovenskega sodniškega društva,

ki bo v četrtek, 17. junija 2021, ob 16.00 uri
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva, dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja
3. Potrditev zapisnika občnega zbora z dne 6. 6. 2019
4. Volitve organov društva
5. Razno

predsednik Slovenskega sodniškega društva
dr. Andrej Ekart

Priloge:
– kandidatna lista za člane organov SSD,
– predstavitev kandidatk za predsednici in podpredsednici društva

Kandidatna lista – volitve SSD 2021 – koncno

Vabilo clanom SSD na redni obcni zbor 17.6.2021 na PF UL