Redni občni zbor Slovenskega sodniškega društva

V A B I L O

Glavni odbor Slovenskega sodniškega društva na podlagi 1. odstavka 13. člena Pravil SSD sklicuje

v petek, 6. junija 2014 ob 13.00 uri

redni občni zbor Slovenskega sodniškega društva
v hotelu Sotelia v Olimju – Podčetrtku

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

  1. Uvodni pozdravi
  2. Izvolitev delovnega predsedstva, dveh overovateljev in zapisnikarja
  3. Potrditev zapisnika rednega občnega zbora z dne 7.6.2013 in izrednega občnega zbora 6.12.2013
  4. Poročilo predsednice SSD
  5. Poročila predsednikov sekcij
  6. Poročilo Sveta za sodniško etiko
  7. Finančno poročilo
  8. Poročilo nadzornega odbora
  9. Razno

Predsednica
Slovenskega sodniškega društva
Janja Roblek

Komentirajte