Poročilo podpredsednice Helene Miklavčič o sestanku s predstavniki EU – Sveta za ekonomska in socialna vprašanja