Mnenje Instituta za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani