Organi društva

ORGANIGRAM

Predsednik društva

dr. Andrej EKART, Okrožno sodišče v Mariboru

Podpredsednik društva

dr. Miodrag ĐORĐEVIĆ, Vrhovno sodišče RS

Generalna sekretarka

dr. Anja DREV, Okrožno sodišče v Mariboru

 

Člani izvršilnega odbora

dr. Andrej EKART, Okrožno sodišče v Mariboru

dr. Miodrag ĐORĐEVIĆ, Vrhovno sodišče RS

mag. Vesna REBERNIK JAMNIK, Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

Špela PRODAN, Višje sodišče v Kopru

mag. Damjan GANTAR, Upravno sodišče RS

Zdenka PEŠEC, Višje sodišče v Celju

 

Pooblaščenka za mednarodno sodelovanje

Janja ROBLEK, Okrožno sodišče v Kranju

 

Člani glavnega odbora

Sabina VIŠNJEVEC, Okrožno sodišče v Ljubljani

Andreja SEDEJ GRČAR, Okrožno sodišče v Ljubljani

Božena NOVAK, Okrožno sodišče v Ljubljani

Natalija PAVLIČ GOLDINSKIJ, Okrožno sodišče v Murski Soboti

Carmen KUS, Okrožno sodišče v Celju

Samanta KRAVANJA, Okrožno sodišče na Ptuju

mag. Mihela PAŠEK, Okrožno sodišče v Mariboru

Vesna REBERNIK JAMNIK, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Alenka VIDMAR, Okrožno sodišče v Novi Gorici

Danijela KNEZ MOLAN, Okrožno sodišče v Krškem

Nelly ROBEŽNIK, Okrožno sodišče v Kopru

Marko ZUPANIČ, Okrožno sodišče v Novem Mestu

Špela JAKOPIČ, Okrožno sodišče v Kranju

Polona MARJETIČ ZEMLJIČ, Višje sodišče v Ljubljani

Zdenka PEŠEC, Višje sodišče v Celju

Špela PRODAN, Višje sodišče v Kopru

Milena ŠTEHARNIK, Višje sodišče v Mariboru

dr. Martina ŠETINC TEKAVC, Višje delovno in socialno sodišče

mag. Damjan GANTAR, Upravno sodišče RS

dr. Miodrag ĐORĐEVIĆ, Vrhovno sodišče RS

Gordana SKOČIČ, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

Lucija SEMEJA, Delovno sodišče v Celju

 

Člani okrajnih sodišč z območja višjih sodišč

Helena MEJAČ, Višje sodišče v Ljubljani

Jožica ŽIVEC UMEK, Višje sodišče v Kopru

dr. Andrej EKART, Višje sodišče v Mariboru

Leonida JAGER, Višje sodišče v Celju

 

Predstavnika upokojenih sodnikov

Majda KOCMUR

Tatjana PREBIL

 

Nadzorni odbor

Tatjana KAMENŠEK KRAJNC, Višje sodišče v Celju

Ksenija ZEILHOFER OREHEK, Okrožno sodišče v Ljubljani

mag. Andreja VESELIČ, Okrožno sodišče v Mariboru

mag. Samanta NUSDORFER, Okrožno sodišče v Kopru

mag. Darinka DEKLEVA MARGUČ, Upravno sodišče RS

 

Svet za sodniško etiko

prof. dr. Zlatan DEŽMAN, Okrožno sodišče v Mariboru

Barbara KRPAČ ULAGA, Višje sodišče v Ljubljani

Andrej OREL, Upravno sodišče RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici

Katja KOLARIČ, Okrožno sodišče na Ptuju

Franci SELJAK, Vrhovno sodišče RS

 

Zakladnica SSD

Nevenka ĐEBI, Upravno sodišče RS, Zunanji oddelek v Mariboru

 

Tajnica društva

Mateja MERCINA

 

 

DOSEDANJI PREDSEDNIKI DRUŠTVA

 

dr. Urška KEŽMAH od leta 2017 do junija 2018

Janja ROBLEK od leta 2005 do leta 2017

Ivan ROBNIK od leta 2001 do leta 2003

Aleš ZALAR od leta 1997 do leta 2001 in ponovno od leta 2003 do leta 2005

Anton ŠUBIC od maja 1995 do decembra 1995

dr. Ivan BELE od leta 1993 do leta 1995

Boris KOVŠCA od leta 1992 do leta 1993

Alenka JELENC PUKLAVEC od leta 1987 do leta 1989 in ponovno od leta 1989 do leta 1991

Vlado TANCE od leta 1984 do leta 1986

dr. Boris STROHSACK od leta 1980 do leta 1983

dr. Svetozar POLIČ od leta 1971 do leta 1976 in ponovno od leta 1977 do leta 1979