Organi društva

ORGANIGRAM

Predsednica društva

dr. Vesna BERGANT RAKOČEVIĆ

Podpredsednika društva

Helena MIKLAVČIČ

dr. Andrej EKART

Generalna sekretarka

dr. Anja DREV

Člani glavnega odbora

dr. Miodrag ĐORĐEVIĆ

Tatjana KAMENŠEK KRAJNC

mag. Mojca KETE UJČIČ

Polonca MARJETIČ ZEMLJIČ

Danica ŠANTL FEGUŠ

dr. Martina ŠETINC TEKAVC

Nevenka ĐEBI

mag. Urša KLEMENČIČ

Tjaša OSOLNIK BULAJIĆ

Nelly ROBEŽNIK

Janja ROBLEK

Maša ŽURA

Mirela BERTALANIČ

Nataša VIŽITIN KOMEL

mag. Romana RAČKI STRMOLE

Amadeja STARE

Vesna Rebernik JAMNIK

Tatjana TURK PILIČ

Nadja MAROLT

Ana TESTEN

mag. Mihela PAŠEK

dr. Anja DREV

Tatjana PREBIL

Majda KOCMUR

Klavdija PRAJ

Helena MEJAČ

Tanja HUSAR

Nadzorni odbor

Simona MURKO

Maja TRATNIK

Jadranka JUHANT

Vita HRIBAR

Marjana TOPOLOVEC DOLINŠEK

Svet za sodniško etiko

Simona MURKO

dr. Boštjan ZALAR

Katja KOLARIČ

Franc SELJAK

Barbara KRPAČ ULAGA

Pooblaščenka za mednarodno sodelovanje

Janja ROBLEK

Člani okrajnih sodišč z območja višjih sodišč

Helena MEJAČ, Višje sodišče v Ljubljani

Jožica ŽIVEC UMEK, Višje sodišče v Kopru

dr. Andrej EKART, Višje sodišče v Mariboru

Leonida JAGER, Višje sodišče v Celju

Predstavnika upokojenih sodnikov

Majda KOCMUR

Tatjana PREBIL

Zakladnica SSD

Nevenka ĐEBI

Tajnica društva

Mateja MERCINA

 

 

DOSEDANJI PREDSEDNIKI DRUŠTVA

dr. Andrej EKART od junija 2018 do junija 2021

dr. Urška KEŽMAH od leta 2017 do junija 2018

Janja ROBLEK od leta 2005 do leta 2017

Ivan ROBNIK od leta 2001 do leta 2003

Aleš ZALAR od leta 1997 do leta 2001 in ponovno od leta 2003 do leta 2005

Anton ŠUBIC od maja 1995 do decembra 1995

dr. Ivan BELE od leta 1993 do leta 1995

Boris KOVŠCA od leta 1992 do leta 1993

Alenka JELENC PUKLAVEC od leta 1987 do leta 1989 in ponovno od leta 1989 do leta 1991

Vlado TANCE od leta 1984 do leta 1986

dr. Boris STROHSACK od leta 1980 do leta 1983

dr. Svetozar POLIČ od leta 1971 do leta 1976 in ponovno od leta 1977 do leta 1979