Vabilo: IZREDNI OBČNI ZBOR SSD

Vabilo: IZREDNI OBČNI ZBOR SSD

VABILO

Glavni odbor Slovenskega sodniškega društva na podlagi 2. odstavka 13. člena Pravil SSD sklicuje v petek, 5. junija 2015 ob 13.00 uri

izredni občni zbor Slovenskega sodniškega društva v hotelu St. Bernardin v Portorožu.Dnevni red:

  1. Uvodni pozdravi
  2. Izvolitev delovnega predsedstva, dveh overovateljev in zapisnikarja
  3. Potrditev zapisnika rednega občnega zbora z dne 6.6.2014
  4. Poročilo predsednice SSD
  5. Poročila predsednikov sekcij
  6. Poročilo Sveta za sodniško etiko
  7. Finančno poročilo
  8. Poročilo nadzornega odbora
  9. Razno

Predsednica
Slovenskega sodniškega društva
Janja Roblek

Komentirajte