Ravnanje sodnikov v zvezi z uporabo družbenih omrežij

Svet za sodniško etiko je na podlagi 20. člena Pravil SSD v zvezi zahtevama člana SSD z dne 19.3.2015 in Glavnega odbora SSD z dne 7.4.2015, za oblikovanje načelnega mnenja:

»KAKŠNO NAJ BI BILO RAVNANJE SODNIKOV V ZVEZI Z UPORABO DRUŽBENIH OMREŽIJ?«

sprejel na seji dne 12.5.2015 naslednje

S T A L I Š Č E

Upoštevaje ustavno zagotovljeno pravico svobode izražanja (39. člen Ustave Republike Slovenije) in načela Kodeksa sodniške etike, ni zadržkov, da ima sodnik na družbenih omrežjih svoj profil.

Če sodnik na družbenih omrežjih pri izražanju svojih mnenj upošteva naslednja načela kodeksa: načelo neodvisnosti (II), načelo nepristranskosti (III), načelo združljivosti (VI), načelo nezdružljivosti (VII) in načelo ugleda (X), uporaba sodniškega naziva ob imenu sodnika v profilu na družbenem omrežju ni v nasprotju s Kodeksom sodnike etike.

Sodnik ni in ne more biti ločen od družbe. Kot vsakdo ima tudi sodnik lahko svoj pogled na družbena vprašanja. Zato lahko sodnik na družbenih omrežjih govori in piše tudi o nepravnih temah. Ker pa gre na družbenih omrežjih za osebno komunikacijo, je sodnikova uporaba družbenih omrežij vezana na njegovo osebno odgovornost in zavedanje posledic ter vplivov njegove komunikacije na družbenih omrežjih na njegova dejanja in ravnanja kot sodnika.

Pri izražanju mnenj in stališč na družbenih omrežjih mora sodnik ravnati tako, da njegova dejanja (objavljena stališča, mnenja, tweeti) in ravnanja (objava slik, fotografij, risb, karikatur) ne bodo vplivala na njegovo neodvisnost in nepristranskost ter ne bodo ogrožala dostojanstva sodniške funkcije in izvrševanja njegovih sodniških dolžnosti.

V pristojnosti Sveta za sodniško etiko pa ni ugotavljanje kateri zapisi sodnika v njegovi komunikaciji na družbenem omrežju so v nasprotju z načeli Kodeksa sodniške etike.

 

Goran Klavora l.r.
Andrej Orel l.r.
Branko Reisman l.r. 
Maja Tratnik l.r. 
Valter Vindiš l.r.