Ponovni napad na sodnika – protest in zahteva po ukrepanju

V Slovenskem sodniškem društvu smo sodniki šokirani in ogorčeni ob novici, da je bil kolega Gorazd Tivadar, sodnik na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, včeraj, 18. 1. 2022, ponovno žrtev napada, ko mu je znani storilec po odhodu s sodišča na parkirišču pred sodno zgradbo vsem na očeh s kladivom povsem uničil obe vetrobranski stekli na osebnem vozilu. Gre že za drugi napad na sodnika v relativno kratkem času, ki je povezan z njegovo sodniško službo – l. 2020 ga je isti storilec fizično napadel in ga poškodoval.

Sodniku Tivadarju ter vsem drugim kolegom na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, ki so bili s tem brutalnim in zavržnim dejanjem tarče ustrahovanja, izrekamo vso kolegialno in moralo podporo v upanju in prepričani, da se tovrstni napadi nikakor ne bodo obrestovali.

Ker pa je napad na sodnika napad na to, kar sodnik predstavlja – sodno oblast – pristojne institucije, konkretno Ministrstvo za pravosodje, Policijo in Državno tožilstvo, pozivamo, da v okviru svojih pristojnosti naredijo vse:

  • da se sodnikom takoj zagotovi bolj učinkovita varnost, ki bi take incidente preprečila, ter pomoč, če do česa takega kljub vsem ukrepom pride;
  • da se zagotovi pregon tovrstnih dejanj po uradni dolžnosti;
  • da se konkretni napad obravnava enako resno, ažurno in odločno, kot če bi se dogodil kateremukoli predstavniku katerekoli veje oblasti (članu vlade, poslancu, sodniku).

 

Ob tem skrajnem dogodku opozarjamo na skrb zbujajoče ustvarjanje družbene klime, v kateri se sodnih odločb, sodnikov in sodišč ne spoštuje, pač pa ob vsaki priložnosti na različne načine omalovažuje, kar posredno žal le napeljuje na take oz. podobne incidente.

 

Za Slovensko sodniško društvo

dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica

Ljubljana, 18. 1. 2022