Podpora sodnika kandidatu politične stranke

Ljubljana, 9.10.2006

SKLEP

Svet za sodniško etiko, na podlagi 20. člena Pravil Slovenskega sodniškega društva (SSD) v zvezi z zahtevo člana društva Okrožnega sodišča v Ljubljani Gregorja Collautija z dne 14.9.2006, ki v zahtevi sprašuje:

Ali je javna podpora sodnika, dana kandidatu za politično funkcijo, združljiva s sodniško funkcijo in v skladu s Kodeksom sodniške etike ?

ni sprejel stališča, ker je predlagatelj dne 26.9.2006 zahtevo umaknil (2. odstavek 1. člena Poslovnika o delu Sveta za sodniško etiko).

 

Marija Bovha, višja sodnica
Andrej Orel, višji sodnik
Maruša Primožič, višja sodnica
Maja Tratnik, vrhovna sodnica