Odziv na zavrženje pobude za presojo ustavnosti sodniških plač

V Slovenskem sodniškem društvu smo neprijetno presenečeni nad odločitvijo URS.

Ocenjujemo jo kot pretirano formalistično in obžalujemo, da Ustavno sodišče pobude Slovenskega sodniškega društva ni združilo z zahtevo za presojo ustavnosti istih zakonskih določil, ki jo je vložil Sodni svet v postopku posameznega sodnika. Na ta način Ustavno sodišče kljub opozarjanju na lastno preobremenjenost dobesedno spodbuja individualne spore posameznih sodnikov, kar bi lahko popolnoma ohromili delo Sodnega sveta, posledično pa tudi Ustavnega sodišča.
V Sodniškem društvu še preučujemo, kaj je v nastali situaciji najbolj modro, učinkovito in primerno storiti.
Ob tem poudarjamo, da od nove izvršne in zakonodajne oblasti pričakujemo pozitivne spremembe, to je, da bo drugače kot prejšnja v sodstvu in sodnikih videla ključnega nosilca vladavine prava in varuha reda ter mirnega sobivanja ljudi. V tem smislu pričakujemo, da bomo obravnavani enakovredno tudi brez odločitve Ustavnega sodišča. Pot na Ustavno sodišče je bila za sodnike v mandatu odhajajoče vlade le izhod v skrajni sili.

za SSD

dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica

 

Sklep URS o zavrženju pobude