Odziv na izjavo ministra Hojsa z dne 4.5.2021

V večerni oddaji Televizije Slovenija „Dnevnik“, dne 4. maja 2021, je bil objavljen prispevek, ki je obravnaval odločbo Višjega sodišča v Kopru, s katero je to sodišče podalo razlago o tem, da sankcioniranje (izrek denarne globe) oseb, ki so kršile obveznost nošenja mask (na javnih prostorih) nima ustrezne pravne podlage. To odločbo je komentiral tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in sicer (citirano):“Predvidevam da bo ta, tako kot so bile v preteklosti sodbe sodišč že prispevale k večji umrljivosti Slovencev zaradi korona virusa…..ne verjame pa, da bi kdorkoli s sodišča kadarkoli prevzel za to odgovornost.“.

Vsebina te izjave je enopomenska. Po mnenju ministra Hojsa ljudje v Sloveniji umirajo tudi zaradi sodb slovenskih sodnikov, takšno početje pa ostaja nekaznovano.

Takšna izjava pomeni povsem neprimerno, nedostojno in predvsem nedopustno obtoževanje sodnikov, ki so dolžni prav v vseh svojih odločbah upoštevati varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih varujeta tako Ustava RS in mednarodne pogodbe, veljavne v Sloveniji. Kaže tudi na pomanjkanje osnovne samokritičnosti predstavnika samega vrha izvršilne veje oblasti (ki obvladuje tudi zakonodajno), slednja pa je tista, ki v času razglašene epidemije sprejema Odloke, ti pa so predmet množične ustavne presoje. Sprejem predpisov, ki ne prestanejo testa ustavnosti in zakonitosti, ki ne vsebujejo jasnih določb, predvsem pa ne razumnih, stvarno utemeljenih razlogov, so breme te Vlade, ne pa sodišč, ki zgolj opravljajo svojo dolžnost. Ali bo za sprejem takšnega predpisa odgovarjal kdorkoli iz Vlade?

Izjava ministra Hojsa pomeni tudi kršitev mednarodnih standardov, zapisanih v različnih mednarodni dokumentih, ki zahtevajo od predstavnikov drugih vej oblasti, da so v svojih izjavah do predstavnikov sodne veje oblasti spoštljivi in da ne zlorabljajo svojega položaja za politično motivirano kritizerstvo, katere namen je zgolj očrniti ugled sodstva v javnosti. Da ta izjava sodi v to kategorijo, ni težko prepoznati – oseba, ki premore še vsaj kanček razumne, objektivne presoje, bi jo zagotovo tako ocenila.

Tudi med slovenskimi sodniki smo ljudje, ki smo zaradi epidemije covida-19 izgubili svoje najbližje. Zato razumemo bolečino, žalost, čutimo empatijo do tistih, ki so se soočili z enako izkušnjo, pa nikomur ne pade niti na misel, da bi tako grobo obtoževal sedanjo Vlado, čeprav je seznam njihovih napak, pri obvladovanju epidemije, predolg. V našem sistemu vrednot je človek, posameznik, prvi in najpomembnejši, njegovo življenje pa najvišja dobrina.

mag. Igor Strnad