Obvestilo za javnost

Spoštovani,
Občni zbor Slovenskega sodniškega društva je včeraj zvečer na izrednem sklicu obravnaval vprašanje uresničitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-772/21.
Med sprejetimi sklepi je na prvem mestu zahteva, da se ta Ustavna odločba v celoti spoštuje in izvrši. V kolikor se to do izteka roka, ki ga je določilo Ustavno sodišče Državnemu zboru, to je 3. 1. 2024, ne bo zgodilo, bodo naslednji dan na sedežih sodišč potekali protestni shodi sodnikov.
Nemudomo se bo tudi sestal Glavni odbor in začel s pripravami za izvedbo sodniške stavke. Do tedaj bo društvo preučilo možnosti za način izvajanja stavke sodnikov.
V zvezi z odmikajočo se sistemsko ureditvijo sodniških plač je občni zbor sklenil, da bo zaradi novih okoliščin, zlasti predlagane reforme sodstva, dogovorjene razrede za sodnike prve in druge stopnje potrebno ustrezno korigirati.
za SSD
dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica