Obvestilo za javnost – protest za vladavino prava 3. aprila 2024

 

Zaradi neuresničene odločbe Ustavnega sodišča, ki se nananša na kršitev materialne neodvisnosti sodnikov in načelo delitve oblasti U-I-772/21, sodniki ponovno opozarjamo na nedopustno ignoriranje te in tudi drugih ustavnih odločb.

Zaradi ponovnega pozivanja Vlade in Državnega zbora k spoštovanju vladavine prava in s tem sodnih odločb bomo po sklepu Glavnega odbora Slovenskega sodniškega društva z dne 30.1.2024,  v sredo, 3. aprila 2024, ob 10. uri ponovno za eno uro protestno prekinili naše delo, in Državni zbor, Vlado in tudi širšo javnost opozorili na pomen neodvisnega sodstva in delovanja pravne države.

V sredo 3.4.2024 bo minilo 90 dni od izteka zavezujočega roka, ki ga je Državnemu zboru (DZ) naložilo Ustavno sodišče, DZ pa še ni pristopil k izvrševanju naveden ustavne odločbe.

Pozivamo, da to stori brez nadaljnjega odlašanja!

Prav tako opozarjamo, da je potrebno oz. samoumevno, da se izvršijo tudi vse druge neizvršene odločbe Ustavnega sodišča, ki jih je po zadnjih javnodostopnih podatkih približno 26 (https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/e8ff6c9face38ff37bf02e1f88db1fa28c3cd1511b9a6321e575bb323b45b1c7)

Gre za slabo izkaznico delovanja ustavne demokracije v Republiki Sloveniji, na kar opozarjamo domačo, pa tudi mednarodno javnost.

Ob tem poudarjamo, da je med navedenimi neuresničenimi odločbami Ustavnega sodišča le manjše število takih, kot je odločba o kršitvi sodnike neodvisnosti, kjer ni določen način njene uresničitve. To pomeni, da sodnikom in posredno vsem državljanom oz. strankam v postopku od izteka roka za uresničitev nastaja škoda, ki se iz dneva v dan povečuje.

Poudarjamo, da izvršitev odločbe sodišča nikoli ne more biti odvisna od samovolje političnih odločevalcev. Zato ponovno poudarjamo, da pri našem zavzemanju za izpolnitev ustavne odločbe ne gre za urejanje plač v javnem sektorju. Pri tem želimo sodniki poudariti, da se zavedamo tudi slabega položaja naših sodelavcev javnih uslužbencev in jih pri zavzemanju za njegovo izboljšanje odločno podpriramo: Brez podpornega sodnega osebja sodni sistem sploh ne more normalno delovati.

Ministrico za pravosodje pozivamo, da sodnikom čim prej predstavi vsebino obljubljene rešitve tega vprašanja.

Strankam se zaradi kratkotrajne prekinitve obravnav opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Obenem pojasnjujemo, da smo Evropskemu združenju sodnikov za zasedanje 25-27 aprila v Varšavi podali predlog resolucije v primeru Slovenije (zahteva in besedilo sta v priponki).

Slovensko sodniško društvo

 

SSD Request for EAJ Resolution March 2024

EAJ Resolution Slovenia(1)