Mnenje: Sodnik-mediator/arbiter

Ljubljana 7.1.2013

GLAVNEMU ODBORU SLOVENSKEGA SODNIŠKEGA DRUŠTVA

Svet za sodniško etiko je na podlagi 20. člena Pravil SSD v zvezi s predlogom glavnega odbora SSD z dne 5.10.2012, da poda oceno skladnosti ravnanja s Kodeksom sodniške etike glede vprašanja:

„Ali je skladno s Kodeksom sodniške etike, da sodniki za plačilo sodelujejo kot mediatorji pri različnih institucijah izven sodišča in ali je skladno s Kodeksom sodniške etike, da sodniki za plačilo sodelujejo kot arbitri pri različnih arbitražah, organiziranih pri institucijah izven sodišča (GZS, Zavarovalnica Triglav, itd).“

sprejel naslednje

M N E N J E

Sodnikova predanost izvrševanju sodniške funkcije je temeljni pogoj za učinkovitost reševanja sodnih zadev.

Sodnik se mora v vseh svojih dejavnostih, izogibati neustreznemu ravnanju in obnašanju. V zasebnem življenju in v družbi mora paziti, da se izogne vsakršnemu konfliktu interesov. Le tako lahko zagotavlja tudi videz svoje sodniške nepristranskosti.

Sodelovanje upokojenih sodnikov kot mediatorjev ali arbitrov pri institucijah izven sodišča ni v nasprotju z načeli Kodeksa sodniške etike, če pri tem varujejo neoporečnost sodstva in zagotavljajo zaupanje javnosti v sodstvo (X. načelo Kodeksa – Ugled).

Sodelovanje sodnikov kot mediatorjev v postopkih sodišču pridružene mediacije ni v nasprotju z načeli Kodeksa sodniške etike.

Sodelovanje sodnikov kot mediatorjev ali arbitrov pri institucijah izven sodišča (za plačilo ali pro bono) je v nasprotju z načeli Kodeksa sodniške etike (načela: III. Nepristranskost, V. Predanost, VI: Združljivost, VII. Nezdružljivost in X. Ugled).

 

Maruša Primožič,
Andrej Orel,
Maja Tratnik,
Marija Bovha,
Branko Reisman