Izjava za javnost ”Balkanski bojevnik”

Predsednico Slovenskega sodniškega društva so v zvezi z izjavo Draga Kosa o odločitvi razpravljajočega senata v zadevi »Balkanski bojevnik«, dne 7. 11. 2012 objavljeno na Kanalu A, klicali številni novinarji, katerim je kot predsednica društva že podala izjavo o skrajni neprimernosti izjave Draga Kosa.

Vendar pa se je Slovensko sodniško društvo kot tako glede na javne očitke o koruptivnosti sodnika, izražene s strani bivšega visokega državnega funkcionarja, odločilo, da poda (tudi) naslednjo javno izjavo:

Slovensko sodniško društvo je, seznanjeno z izjavo Draga Kosa o odločitvi razpravljajočega senata v zadevi »Balkanski bojevnik«, dne 7. 11. 2012 objavljeno na Kanalu A, zelo zaskrbljeno zaradi javno izražene žaljive ocene sodniškega dela v odpri zadevi, ki presega običajne norme komuniciranja, zaradi izjave, ki (po odzivu sodeč) negativno vpliva na zaupanje javnosti v poštenost sodnikov in delovanje pravne države. Izjavo, da »se je treba vprašati, kaj je sodnik dobil za takšno odločitev [za izločitev dokazov in odpravo pripora – opomba SSD]«, je namreč objektivno gledano razumeti kot izraz dvoma v objektivnost in nepristranskost dela konkretnega sodnika ter posledično celotnega sodstva.

Da je navedena izjava (očitek) objektivno in subjektivno žaljiva do sodnika, bi se Drago Kos kot nekdanji predsednik protikorupcijske komisije mogel in moral zavedati. Očitati sodniku koruptivnost, in to javno in neposredno, namreč presega meje primernega (strokovnega, resnega in argumentiranega) komentiranja dogodkov ter ne more opravičiti njegovega očitnega nestrinjanja oziroma nezadovoljstva nad sprejeto odločitvijo.

Komentirajte