Akta o odreditvi parlamentarne preiskave

V Slovenskem sodniškem društvu smo močno ogorčeni nad izdajo Akta o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij (sodnikov) v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja (Uradni list RS št. 46/2019 z dne 19.7.2019) in se pridružujemo protestom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Sodnega sveta in Vrhovnega Vrhovnega državnega tožilstva RS proti tej preiskavi.

Izpostavljamo, da je zakonodajna veja oblasti z odreditvijo omenjene parlamentarne preiskave močno presegla svoje pristojnosti in grobo posegla v ustavni načeli delitve oblasti in neodvisnosti sodstva. Posebej poudarjamo:

– da so tri veje oblasti ločene, sistem zavor in ravnovesij pa ne gre tako daleč, da bi odločitve sodnikov, ki so pri sojenju vezani na ustavo in zakon, presojal politični organ. Morebitne nepravilnosti ali napake pri sojenju je dopustno presojati zgolj v postopku s pravnimi sredstvi pred instančnimi sodišči. Ker sodniki ne odločamo po političnih, temveč po strokovnih merilih, ni dopustno preiskovati naše politične odgovornosti;

– da v skladu s 134. členom Ustave Republike Slovenije uživamo sodniki imuniteto in nas zaradi sprejemanja odločitev ni mogoče klicati na odgovornost pred političnim organom;

– da v skladu z Mnenjem št. 18 Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov pri Svetu Evrope (Opinion n°18 (2015) on the position of the judiciary and its relation with the other powers of state in a modern democracy – Consultative Council of European Judges – CCEJ) lahko sicer parlamentarna telesa držav članic ustanovijo komisije za preiskovanje družbenih pojavov in s tem povezanimi kršitvami zakonov ali njihovim slabim uveljavljanjem, vendar pa takšne preiskovalne komisije zaradi načela delitve oblasti ne smejo posegati v preiskave oziroma postopke, ki so jih sodišča že uvedla ali jih nameravajo uvesti (15. točka zaključkov omenjenega Mnenja).

Zahtevamo, da zakonodajna veja oblasti z navedenimi kršitvami Ustave, evropskih in mednarodnih standardov nemudoma preneha. Takšne grobe kršitve načel pravne države so slaba popotnica skorajšnjemu predsedovanju Slovenije Evropski Uniji.

Komentirajte